The Wanderer

Việt Nam
  • 5 Like
Cơ hội? Đó là gì? … Đó là một đức ân của Thượng Đế dành cho bạn. … Vậy tôi dùng nó để làm gì? … Để trả lời cho câu hỏi bạn đã quên trên bước đường đi đến hạnh phúc. … Vậy tôi phải làm gì? … Hãy trả lời nó trong những giấc mơ, chúc may mắn “Kẻ Lang Thang”

Danh Sách Chương

Bình Luận (0)

Đăng Nhập