Ở một cuộc đời khác

Việt Nam
  • 0 Like
Tôi đã từng đọc ở đâu đó, có người ghi rằng: "Lời hứa của những người còn sống đều rất dễ bị lãng quên. Có người hứa với nhau sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng cuối cùng vẫn rời bỏ nhau. Thế nhưng, nếu ma quỷ đã hứa, chắc chắn chúng sẽ giữ lời."

Danh Sách Chương