Nhung Êm Đệm Gấm

Việt Nam
  • 1 Like
Mỗi quân cờ đều mang trong mình sứ mênh riêng, cho dù chỉ là môt quân tốt bé nhỏ nhưng với sự kiên trì và liều linh thì khi bước tới cuối chăng đường vẫn có thể phong hậu. Thế nhưng, để chạm được tới ánh hào quang ấy thì còn phải xem rằng người chơi cờ... Là ai?

Danh Sách Chương