Hạc Lạc Đào

Việt Nam
  • 0 Like
Lĩnh Hồng Tộc thuộc tộc nhà Hạc, đã có hàng ngàn năm làm việc thân cận với Ngọc Hoàng Đại Đế, được xét là tộc trung thành bậc nhất với Thiên Đình. Lĩnh Hồng Tộc sống ở núi Lĩnh Hồng, cách xa Thiên Đình 888 dặm, sở hữu làn da trắng hồng đặc trưng của loài Hạc. Lĩnh Hồng Tộc là tộc đứng đầu trong nhóm các tộc Điểu, có cha thân sinh là người cai trị vũ trụ nên tính về cấp bậc thì Lĩnh Hồng Tộc đứng thứ 5 chỉ sau Tộc Cầu Lũng, Phụng Thiên Tộc, Lý Lân Tộc và Mạc Quy Tộc. Tuổi thọ trung bình của tộc Hạc là 1500 năm.

Danh Sách Chương