Dã Sử Truyện Sắc Màu Triều Đại

Việt Nam
  • 5 Like
Tây Sơn với NguyễnTriều ,Nguyễn Toàn với Nguyễn Long, 1 cuộc chiến một mất 1 còn, 2 triều Đại 1 Suy 1 Thịnh, Tại cuộc chiến định mệnh ấy 2 thế lực Nguyễn Toàn, Nguyễn Long bỗng dưng bị 1 nữ thần vô danh nào đó dịch chuyển qua một thế giới xa lạ, tại đây mối quan hệ của 2 bên hay đổi 180 độ từ là kẻ thù truyền kiếp nay họ phải bắt đầu liên minh với nhau để đối đầu với các thế lực khác, Liệu Nguyễn Toàn có phục Hưng được Vương Triều Tây Sơn của Vua Quang Trung, liệu Nguyễn Long sẽ làm gì để bảo vệ cơ đồ của Chúa Nguyễn để lại...

Danh Sách Chương

Bình Luận (0)

Đăng Nhập