Cliché

Việt Nam
  • 3 Like
"Sẽ có ngày, có một người thay mình hoàn thành giấc mơ ấy". Nếu tin rằng mỗi đứa trẻ đều có một sứ mệnh, vậy nếu sứ mệnh của đứa bé ấy quá tầm thường, liệu ta có thể viết lại cuộc đời vĩ đại hơn cho chúng?

Danh Sách Chương

Bình Luận (0)

Đăng Nhập