Biên Hòa Final Hour

Việt Nam
  • 2 Like
Tác phẩm kể lại cuộc hành trình sống sót giữa ngày tận thế của nhóm bạn, với những điều kiện khắc nghiệt mối đe doạ không chỉ là những xác chết biết đi mà còn những tên mang rợ sát nhân điên loạn...,

Danh Sách Chương

Bình Luận (1)

Đăng Nhập

 

  • maiieu 06-01-2023 16:05

    truyện hay lắm!!!!!!!!! Tác giả nhanh ra ra truyện nha. Hóng quá, mãi iêu <3