Bí mật của bóng đêm

Việt Nam
  • 1 Like
Một trường liên cấp bình thường, nhưng về đêm, ngôi trường đó lại trở thành Tổ Chức Thủ Hộ bảo vệ thế giới. Người Thủ Hộ mạnh nhất của khu T che giấu thân phận, chuyển đến khu K. Đối đầu với Người Thủ Hộ mạnh nhất của khu K. Ai mới là kẻ mạnh nhất?

Danh Sách Chương