5 ngày ở Singapore

Việt Nam
  • 0 Like
Cái khoảnh khắc anh thốt ra lời xin lỗi đó Kim thấy thật khinh bỉ. Người đàn ông mà Kim đã yêu ngay từ lần gặp đầu tiên, người mà Kim đã chọn giữa không biết bao người con trai ưu tú xung quanh mình, người mà Kim cho rằng xứng đáng nhận được tình cảm của mình, giờ phút này đang ở trước mặt Kim, nói xin lỗi như một kẻ hèn nhát...

Danh Sách Chương