14 Ngày Hồi Sinh

Việt Nam
  • 5 Like
“Bàn tay đó bóp lấy cổ tôi, quăng tôi xuống lầu. Mặc dù ban đầu tôi không rõ vật thể đó là gì… Nhưng khi nó bóp cổ tôi, tôi đã tìm được mạch đập trên tay nó! Chắc chắn là một kẻ sát nhân dị tật! Và tôi gặp nạn hoàn toàn không phải là sự cố. Chính là sát hại mà!!!” - Thân xác Hạ Thảo thì vẫn đang giường mổ, chỉ có linh hồn cáu bẳn của cô thì đang ở đây ăn thua đủ với tên cảnh sát trưởng tắc trách, còn tên thần chết thì cứ hăm he bắt linh hồn cô đi. Không chấp nhận cái chết oan ức, Hạ Thảo đã đặt bút kí một bản hiệp ước kì lạ với Thần chết, giúp cô sống lại trong 14 ngày để tìm ra sự thật…!

Danh Sách Chương